Category:

MITOMAGIJA

25.00 incl. VAT

This product is out of stock

This product is out of stock

Age Suitability: 7+
Category:
  • Order before noon from Monday to Sunday for next day delivery in Malta.
  • This item is available for delivery to all Malta & Gozo.
  • For deliveries in Gozo kindly see delivery section below.
  • Free delivery when spending €45 and over.
  • In-store pickup in Iklin outlet is also available at checkout (allow 24 hrs).

Description

Int u shabek dhaltu ghal missjoni biex tfittxu, issibu u tiddokumentaw il-kreaturi folkloristici u mitologici.

L-ispedizzjoni twassallkom f’post remot li hu maghruf hafna ghall-kreaturi bicarri. Int mitomagu, espert tat-telepatija u l-malija, filwaqt li l-kollegi tieghe jistudjaw l-imgiba tal-annimali. Bil-hila u l-maccija tieghek trid twassal lil shabek fil-post ezatt tal-kreatura.

haffu! M’intomx wahidkom. Hemm tim iehor ifittex lil dawn il-kreaturi mitologici! Trid tmexxi ‘l shabek sew halli ma tahlux hin u ssibu xi kreatura li ga skoprejtu. Madanakollu, tridu toqghodu attenti hafna meta tkunu qed idduru fl-inhawi fejn ikun hemm xi kreatura perikoluza. Jekk tihu wicc imbwicc ma’ Wahx il-Baqar, m’ghandkomx hans tehilsuha!

Kapaci ssib tliet kelmiet relatati mal-ikel u tiskopri l-kreaturi kollha qabel it-tim l-iehor?