Category:

Bis-Sens!

40.00 incl. VAT

In stock online

In stock online

In stock in our outlets

In stock in our outlets

Find an outlet Find an outlet
Product price
incl. VAT
Additional options total:
incl. VAT
Order total:
incl. VAT
Age Suitability: 7+
Category:
  • Order before noon from Monday to Sunday for next day delivery in Malta.
  • This item is available for delivery to all Malta & Gozo.
  • For deliveries in Gozo kindly see delivery section below.
  • Free delivery when spending €45 and over.
  • In-store pickup in Iklin outlet is also available at checkout (allow 24 hrs).

Description

Logħba bis-sens għall-aħħar!

Irreċta l-kelma jew frażi jew iħħammja d-diska, pinġi fuq dahar sieħbek jew pinġi mgħammad, wieġeb tajjeb għall-mistoqsijiet jew ipprova aqta’ l-ħaġa moħġaġa. Dawn u aktar qed jistennewk f’din il-logħba veru Bis-Sens li tintlagħab fi grupp.

M’hemmx għalfejn tkun bravu jew xi artist, l-importanti li kapaċi tinftiehem, u li kulħadd jagħti sehmu.

• logħba mżewqa li tinkludi tpinġija, mima, reċtar, kif ukoll mistoqsijiet
• tisħiħ fl-għarfien ġenerali dwar Malta u l-lingwa Maltija
• 200 mistoqsija jew attività mqassmin f’4 pakketti kards b’temi differenti
• sigħat ta’ gost u divertiment f’ambejnt familjari jew bejn il-ħbieb

il-kontenut
Il-bord, 4 mazzi kards b’50 kard f’kull mazz, 4 pedini u dada tal-injam, klessidra ta’ 60 sekonda, u l-istruzzjonijiet.

2–6 players

Ages 7+

Game with sense to last! Pick up the word or phrase or soil the disc, draw on your partner’s back or draw a dazzle, answer questions well or try to cut through the ploughed thing. These and more are waiting for you in this real game With the Sense of being played in a group. It doesn’t have to be a good one or an artist, the important thing to be understandable, and for everyone to play their part. • a decorated game that includes drawing, mime, acting, as well as questions
• strengthening general knowledge about Malta and the Maltese language
• 200 questions or activities distributed in 4 packs cards with different themes
• hours of fun and fun in family or friends
Content
The board, 4 stacks of cards with 50 cards per bunch, 4 wooden pawns and dadie, 60-second cinder, and instructions. 2–6 Players
Ages 7